Podporované bývanie LUNETA n.o. pristupuje k opatreniam proti šíreniu pandémie COVID- 19 už od 7.3.2020, ktoré sú platné až do odvolania. Prinášame niektoré opatrenia, ktoré sme prijali:

– Zákaz návštev v zariadení platný od 7.3.2020 do odvolania,
– Zvýšený hygienický režim v zariadení – dezinfekcia rúk po príchode do zariadenia u klientov , použitie dezinfekčných prostriedkov s vircuidným účinkom, pravidelná dezinfekcia plôch a povrchov, kľučiek, a pod.
– Obmedzenie vychádzok.
– Nákup si klienti zabezpečujú v minimálnej miere.
– klienti majú zákaz chodiť na vychádzky vlakom či pešo do mesta, môžu sa pohybovať len v areáli zariadenia.
– Platné do odvolania.

– ZAMESTNANCI, ktorí boli v zahraničí alebo, ktorí majú rodinného príslušníka, ktorí bol v zahraničí, musia zotrvať v karanténe minimálne 14 dní platné od 10.3.2020 do odvolania
– Zákaz prijímať nových klientov do odvolania

Chráňme seba, našich blízkych tým že budeme zodpovední…

 

 
Pozri sa do očí deťom a chorým                                                                  Otvor si náručie, môžeš ich chrániť
Tým, čo sa chytajú aj slamky v mori                                                             Tých, čo svet vyháňa a sú tu sami
Skús plachtu rozprestrieť, keď niekto mrzne                                               Nie, nikdy nešliapme po ľudskej biede
A daj mu kus tepla, vždy ľahšie usneš
                                                          Všetci sme pútnici a nikto z nás nevie…..