O Nás

10903802_1587731644771848_5101252035395439086_o

 

“Každý z nás môže byť veľkým človekom…
pretože každý z nás dokáže pomôcť iným.
A nepotrebujete na to žiaden univerzitný diplom.
Nemusíte nútiť svoje ja ani svoju myseľ, aby s tým súhlasila.
Potrebujete iba srdce plné milosrdenstva. Dušu zrodenú z lásky…”
Martin Luther King, junior

 

LUNETA n.o. je prevádzkovateľom Podporovaného bývania pre ľudí s duševnou poruchou – schizofrénia.

V zdravotnej terminológii označovaná F20.

Poskytovanie sociálnych služieb prebieha v prenajatom objekte v Hanušovciach nad Topľou, okres Vranov nad Topľou. Zariadenie je izolované od mestskej časti, blízko pri hlavnej železničnej stanici. Obytný dom pozostáva zo suterénu a dvoch bytov. V suteréne sa nachádzajú dve kotolne, dve pivnice a sušiareň. Na prvom poschodí, v trojizbovom byte, sú umiestnené klientky -ženy. V byte nad ním, klienti – muži. Byt na prvom poschodí pozostáva z veľkej kuchyne, pri ktorej je komora, toaleta, kúpeľňa a dve samostatné izby, v každej z nich sú tri klientky. V tomto byte sa ešte nachádza kancelária pre personál. Byt na druhom poschodí je totožný s bytom na prvom poschodí, rozdiel je len v jednej miestnosti, kde sa nachádza spoločenská miestnosť pre klientov. Do tohto zariadenia prichádzajú klienti z rôznych ústavov sociálnych služieb, či psychiatrických liečební, ktorí sú stabilizovaní a majú šancu zaradiť sa do bežného života. V tomto zariadení je zabezpečený 24-hodinový dohľad, ktorý sa zameriava na správanie sa klienta.

Podporované bývanie sa usiluje u klientov:

– dať priestor klientom a stimulovať ich k preberaniu zodpovednosti a nachádzaniu vlastných riešení

– znížiť ich potrebu a závislosť od ďalšej psychiatrickej starostlivosti

– podporiť ich autonómiu o čo najviac samostatné vedenie ich života

 

Každodenná činnosť, ktorú klienti vykonávajú, je pod dohľadom sociálnych pracovníkov -socioterapeutov.

V zariadení podporovaného bývania sa pracuje s klientmi individuálne a aj v skupine. Prevažná časť dňa je zameraná na ergoterapiu, teda pracovnú činnosť. Klientov vedieme, aby sa zapájali do rozhovorov, vedeli pekne vyjadrovať svoje pocity, názory, túžby a myšlienky. V rámci arteterapie kreslia obrázky, vystrihujú, lepia, modelujú, maľujú s vodovými a temperovými farbami… Obrázkami si potom vyzdobia svoje izby a majú z toho radosť. V rámci biblioterapie načúvajú rôznym poučným príbehom, citátom, o ktorých následne diskutujú a snažia sa ich preniesť do svojich životov. Klienti sa venujú aj terapii so zvieratkami.