Kontakt

Sídlo:                                                             Pracovisko:

LUNETA, n.o                                                  LUNETA, n.o

Vranovská 25B                                               Železničiarska 582/14

080 06 Prešov                                                094 31 Hanušovce nad Topľou

 

IČO: 37 887 637

DIČ: 202 238 96 55

 

e-mail: luneta.po@gmail.com

www.luneta-no.sk

https://www.facebook.com/Luneta-no-1566507000227646/

mobil: 0948 074 704

banka: SLSP č.ú.: 504173677/0900

IBAN: SK9309000000000504173677

SWIFT: GIBASKBX

 

Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslava Marcinová

kontakt: 0907 936 106